Kancelaria świadczy usługi w zakresie:


prawa cywilnego, projektów umów, windykacji, odszkodowania,
postępowania egzekucyjnego,
dochodzenia należności od dłużników
prawa rodzinnego, spadkowego i majątkowego
rejestracji i obsługi stowarzyszeń, fundacji i spółek
prawa gospodarczego i handlowego
przygotowania i negocjowania kontraktów handlowych
prawa nieruchomości
prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych
zwalczania nieuczciwej konkurencji
prawa ubezpieczeniowego
prawa pracy
prawa cudzoziemców i pomocy prawnej uchodźcom
prawa administracyjnego
prawa budowlanego
prawa spółdzielczego i lokalowego
prawa karnego i karnoskarbowego
zastępstwa procesowego w sądach  i przed organami państwowymi
procesy dotyczące opcji walutowych